Gumárenská teorie

CO JE GUMÁRENSKÁ SMĚS ?

01-gumarenské-surovinyJde o soustavu mnoha přísad rozptýlených nebo i rozpuštěných v základní gumárenské surovině-kaučuku. Každá přísada plní svoji úlohu ve vulkanizaci nebo speciálních vlastnostech budoucí pryže. Dodržení homogenity směsi, tj. kvalitní smíchání všech použitých přísad ve směsi je velmi důležité. Základní složkou směsi je tedy kaučuk.

A. KAUČUK

1. Přirodní kaučuk - PK : složka mléčné šťávy (latexu) kaučukovník

2. Syntetický kaučuk - SK

 • Butadien-styrenový-SBR: pro všeobecné použití, horší pevnost než PK, vyšší odolnost proti stárnutí za zvýšených teplot.
 • Polybutadienový-BR: tvrdá pryž v kombinaci s PK - lepší odolnost proti oděru. Použití v běhounu pneumatik.
 • Butadien-akrylonitrilový-NBR: odolávají bobtnání , vzdorující olejům, ropným látkám a rozpouštědlům. Mají nižší mrazuvzdornost a horší odrazová pružnost.
 • Butyl kaučuk (isobutylen-isoprenový)-IIR: dobrá nepropustnost pro plyny, dobrá chemická i tepelná odolnost.  Nízká odrazová pružnost.
 • Chloroprenový-CR: vysoká odolnost proti oxidaci (stárnutí v ozonu), snížená hořlavost, dobrá nepropustnost pro plyny. Odolává olejům a benzínu.
 • Isoprenový-IR : stejné chemické složení jako PK. Lehká zpracovatelnost.
 • Etylen-propylenový-EPDM: vysoká odolnost proti stárnutí (oxidaci)  a chemickým vlivům. V poslední době se  vyrábí jako brimek (EPT) s různými  olefiny.
 • Silikonový-SI: vysoká odolnost proti teplotám (-70 až +250 C), odolnost proti stárnutí, ozonu a chemická zdravotní nezávadnost. Vysoká elektrická pevnost.
 • Polyuretanový-PU: vysoká pevnost, houževnatost a odolnost proti oděru, ozonu, oleji.
 • Fluorokaučuky: skupina kaučuků s vysokou odolností proti teplu, olejům a agresivním chemikáliím.

04-kaučuk03-kaučukovník02-kaučukovník

 B. REGENERÁT

Výrobou regenerátu je vhodná zejména na řešení problému s pryžovým odpadem. Zlepšuje zpracovatelnost směsi a výrazně ji zlevňuje. Mechanické vlastnosti jsou však horší.

 C. DALŠÍ KOMPONENTY SMĚSI

 • Vulkanizační prostředky
  Látky, které svým chemickým účinkem způsobují změny ve struktuře uhlovodíkových řetězců, jejíž výsledkem je pryž (vulkanizace). Většina druhů kaučuků se vulkanizují pomocí síry. Jiné se vulkanizují organickými peroxidy, oxidy kovů, syntetickými pryskyřicemi. 

 • Urychlovače vulkanizace
  Umožňují regulaci a nastavení vulkanizačního procesu. Mají vliv na výsledné hodnoty pryže. (pomalé, střední, rychlé, velmi rychlé, ultraurychlovače, urychlovače se zpožděným účinkem). Výběr druhů urychlovačů má vliv na ekonomiku výroby a výsledné hodnoty pryže.

 • Aktivátory vulkanizace
  Zlepšují účinnost urychlovačů. Převážně oxidy kovů (zinková běloba -ZnO), organické látky (stearin nebo stearát zinečnatý).

 • Retardery
  Svou kyselou povahou snižují vulkanizační rychlost. Nahrazují se také urychlovači se zpožděným účinkem (kyselina benzoová, anhydrid kyseliny ftalové aj.)

 • Plniva
  Látky práškovitého charakteru, ve vyšším množství do směsi. Tvoří podstatnou část přísad, převážně ztužující účinek a ovlivňuje tvrdost, pevnost, strukturní pevnost, modul a oděr vulkanizátu. Účinek je závislý na velikosti částic, specifickém povrchu a chemickém složení. Nejpoužívanější jsou speciálně upravené saze. Při výrobě světlé nebo transparentní pryže se používají v kombinaci s nesírovým vulkanizačním systémem světlá plniva (křemičitá plniva- světlé saze).  Plniva obecně mají na směs ztužující účinek.

 • Změkčovadla
  Kapalné nebo tuhé látky ropného původu, pro zlepšení zpracovatelnosti a elastických vlastností výrobků. Způsobují zvýšení plasticity směsi, snadnější zpracovatelnost směsí bez nebezpečí navulkanizování (snížení teplot při zpracování), zvyšují lepivost - usnadňují konfekci, zlepšují mrazuvzdornost, dovolují upravovat tvrdost vulkanizátu v širokém rozmezí. U olejivzdorných pryží zvyšují odolnost proti botnání a mrazu. Nejčastěji se používají:
  a) ropného původu - ozokerin, ceresin, parafin, minerální oleje
  b) rostlinného původu - kalafuna, smrkový dehet, faktis
  c) syntetické pryskyřice - koresin, rubresin
  d) organické estery - dibutylftalát, dibutylsebakát, dioktylftalát
  Tuhé parafiny - pronikají po vulkanizaci na povrch vulkanizátu , kde tvoří slabou vrstvu, která chrání výlisek před stárnutím.

 • Antioxidanty
  Omezují přirozené stárnutí pryže - vliv působení kyselin, zvýšené teploty, přímého světla, ozonu, povětrnostní vlivy, vliv statistického a dynamického namáhání.

 • Peptisační činidla
  Pro změkčení kaučuků, urychlení plastifikačního procesu - prováděný v hnětičích. Účinek zejména při vyšších teplotách (130 C).

 • Barviva, pigmenty
  Pro přípravu barevných směsí.
  Jsou to : červeň H, kadmiová žluť, okry, ultramarin, citrónová žluť (minerální a anorganický pigment) nebo vulkánová organická barviva

 • Nadouvadla
  Do směsi pro houbovou nebo mechovou pryž. Při vulkanizaci dutých předmětů (míče, hračky). Jsou organického nebo anorganického původu - vysoké teploty je rozkládají na plynné látky.

 • Separační prostředky (práškovadla)
  Zamezují lepení kaučuku a jeho směsí při manipulaci a skladování. Při vulkanizaci brání spojení dvou směsí nebo přilepení směsi na formu.
  Jako práškovadla se používá : klouzek (mletý mastek) , křída (mikromletý vápenec) , slída , stearan zinečnatý , škrob, brusný prach z pryže příslušné skupiny.